dimarts, 30 de setembre del 2014

RECOLLIDA ENVASOS FITOSANITARIS

Des del Consell Comarcal de l'Alt Camp, ens comuniquen el següent:
 
"Degut als impediments que ens estem trobant a l’hora de gestionar els envasos dels fitosanitaris que recollim a través de la deixalleria mòbil i/o els magatzems municipals, ens veiem obligats a eliminar la possibilitat de recollir aquests residus a través del servei que presta el Consell Comarcal.
 
Un dels principis de la normativa en matèria de residus estableix que el responsable de la gestió del residu és el productor d’aquest. En aquest sentit, considerant que l’activitat agrícola és una activitat professional, la normativa estableix que és l’agricultor el responsable de dipositar els envasos dels fitosanitaris als punts de recollida, que són els establiments del venedors/distribuïdors dels productes fitosanitaris. Aquest funcionament s’anomena sistema integrat de gestió, i pel cas dels fitosanitaris l’entitat que ho coordina és SIGFITO. Per altra banda, la normativa actual obliga als agricultors a disposar del certificat de la correcta gestió dels envasos de fitosanitaris, albarans que han d’emetre els punts de recollida, i que han de conservar durant tres anys.
 
Per tant, a partir d’ara els responsables municipals de la deixalleria (agutzils, brigada, etc) han d’informar a aquelles persones que es vulguin despendre de residus de fitosanitaris que han de dipositar-los als punts de recollida de SIGFITO. Us adjuntem un fulletó informatiu que indica quins passos s’han de seguir i quins punts de recollida existeixen a la comarca de l’Alt Camp. Per tant, us demanem que imprimiu diverses còpies del fulletó informatiu i les feu arribar a possibles interessats (agricultors, cooperativa del municipi, etc.). Per la nostra part, informarem d’aquest canvi a través de cartells que col·locarem a les caixes de la deixalleria i també ens posarem en contacte amb les cooperatives agrícoles."
  


dilluns, 29 de setembre del 2014

ESCACS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Vols aprendre a jugar a escacs?

L'Ajuntament de Vallmoll t'ofereix la possibilitat.

Tots els divendres, de 16:30 a 18:30 h. a la biblioteca municipal.

Un monitor us guiarà i us ajudarà a resoldre els dubtes que tingueu.

dijous, 18 de setembre del 2014