dimarts, 27 de setembre del 2016

FULL INFORMATIU - REGULARITZACIÓ CADASTRAL

Us facilitem la informació rebuda de la Direcció General del Cadastre, comunicant-nos l'inici dels treballs per la regularització cadastral del nostre municipi.
 

dilluns, 26 de setembre del 2016

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI: 29 DE SETEMBRE

Convocatòria de la propera sessió plenària, la qual tindrà lloc dijous 29 de setembre a les 19:30 h. a la Sala de Plens de l'Ajuntament
.

COMUNICACIONS DE CREMA (permís per encendre foc)

Ja podeu passar per les oficines de l'ajuntament a demanar les noves comunicacions de crema. Us informem sobre les condicions:

Normes per al període de COMUNICACIÓ DE CREMA (16 d’octubre – 14 de març)
 
1. Per encendre foc i per utilitzar bufadors, en el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març, s’observaran les mesures preventives següents:
  1. Netejar la zona en què s’efectuï la crema i/o aquella en què s’utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl.
  2. La crema s’efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
  3. La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
  4. La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo.
  5. En cap cas no s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
2. Resta prohibit:
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar  escombraries  i  restes  vegetals  i  industrials  de  qualsevol  mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc.

3. Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, això com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

4. La crema només es podrà iniciar amb vent encalmat i en cap cas es podrà realitzar si hi ha un avís de vent emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per la comarca on es durà a terme. Amb una velocitat del vent sostinguda de 20 km/h l'activitat s'haurà d'aturar.
La crema s'haurà de suspendre en cas d'activació del pla alfa nivell 2 o superior. La consulta del nivell del pla alfa existent a la zona es farà mitjançant el telèfon d'atenció ciutadana (012), mitjançant el telèfon del seu ajuntament, o mitjançant l'adreça web http://www.gencat.cat/medinatural/incencis/plaalfa/.

Per consultes sobre la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal podeu contactar amb:
Cos d'Agents Rurals
Telèfon 935 617 000

divendres, 23 de setembre del 2016

GRAVACIÓ FESTA MAJOR ESTIU VALLMOLL 2016

Aquí teniu la gravació realitzada de la darrera Festa Major d'Estiu de Vallmoll.

Trenta-cinc minuts d'imatges... Gaudiu-ho!

Festa Major Estiu Vallmoll 2016


dijous, 22 de setembre del 2016

PROGRAMA INAUGURAL PLAÇA JUJOL

Us avancem el programa de la inauguració de la Plaça Jujol, que tindrà lloc diumenge dia 9 d'octubre.
 
Hi esteu tots convidats!
 


dimarts, 20 de setembre del 2016

CLASSES D'ANGLÈS PER A ADULTS

Des de la regidoria d'Ensenyament, es continua treballant en la mateixa línia d'anys anteriors, oferint la formació en idiomes als adults, de manera propera, fàcil i econòmica, a la nostra població.
 
Us facilitem informació al respecte.
 

dijous, 8 de setembre del 2016

HORARIS SERVEI DE TRANSPORT ALS INSTITUTS DE VALLS

Des del Consell Comarcal de l'Alt camp ens han facilitat els horaris i les parades del servei de transport.
 
També les llistes provisionals dels alumnes usuaris, les quals tenim a les oficines on les podeu consultar bé presencialment, o trucant per telèfon al 977637087, en horari d'oficina, de 9 a 14 h.

Recordar-vos, que com cada curs, el primer dia, dilluns 12, finalitzaran les classes a les 13h.

dimecres, 7 de setembre del 2016

dilluns, 5 de setembre del 2016

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015

La liquidació del pressupost de 2015 de l’Ajuntament de Vallmoll ha posat de manifest un romanent de tresoreria positiu de 2.900.000 euros, dels quals aproximadament 700.000 euros són per a despeses generals a realitzar durant 2016. La resta del superàvit es correspon a inversions ja compromeses l’exercici anterior i que no es van executar durant l’exercici 2015, essent la més important les obres de finalització del Castell, que puja 740.000’00 euros i que es materialitzarà aquest any 2016.
La liquidació de l’exercici posa de manifest també que l’Ajuntament de Vallmoll compleix amb les tres normes imposades per la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Així, el percentatge d’endeutament és del 17% sobre els seus recursos ordinaris, mentre que el màxim legal és del 110%. Això és fruit de no haver demanat cap crèdit a les entitats bancàries en els darrers 15 anys, la qual cosa fa que any rere any el deute disminueixi. L’Ajuntament compleix també sobradament l’objectiu d’estabilitat pressupostària, atès que de la liquidació es desprèn una capacitat d’estalvi de 786.000 euros durant 2015, complint igualment amb la regla de la despesa, que, a grans trets, prohibeix que la despesa a les Administracions creixi per sobre de la taxa de referència de creixement del PIB.