dimecres, 22 de març del 2017

PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES)

VALLMOLL FINALITZA LA PRIMERA ETAPA DE REDACCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE

L’Ajuntament de Vallmoll ha finalitzat la primera etapa de l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), que serà l’eina que guiarà al municipi a arribar al 2020 amb un 20% menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte el 2005, complint amb els compromisos adquirits en el marc del Pacte d’Alcaldes.

Aquesta primera etapa ha consistit en realitzar un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle associades als principals sectors d’activitat. L’inventari ha permès detectar els sectors que tenen major impacte a nivell d’emissions, com són el transport i el sector domèstic, causants del 63% i el 20% de les emissions, respectivament.

Per aconseguir la reducció del 20% d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’any 2020, tal i com ens vam comprometre a la firma del Pacte d’alcaldes, l’Ajuntament de Vallmoll portarà a terme diverses accions, tant en l’àmbit municipal com del propi Ajuntament, sobre els sectors d’afectació del PAES con són el terciari, el residencial, el transport i el tractament de residus.

L’Ajuntament ja ha iniciat la segona etapa, on es definirà el Pla d’Acció que ha de permetre assolir els objectius de reducció establerts.


dimecres, 15 de març del 2017

APARCABICICLETES A LA PLAÇA MAJOR

Donant resposta a peticions ciutadanes, s'ha col·locat un aparcabicicletes a la plaça Major, al lateral de l'església, entre la cabina telefònica i el contenidor de Roba Amiga.


divendres, 10 de març del 2017

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2017


El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el pressupost per a 2017. El seu import inicial és de 2.570.713 euros. En quant als ingressos, cal destacar que  no s’ha previst cap pujada dels impostos i taxes que paguem els vallmollencs, com ve sent la tònica habitual dels darrers anys, així com que es segueix sense cobrar la taxa per recollida d’escombraries, la qual cosa suposa un estalvi per família d’uns 150 euros anuals.  Tanmateix, tampoc s’acudirà al crèdit per dur a terme cap de les inversions que es preveuen. En aquest sentit, és important remarcar que fa gairebé 20 anys que aquest Ajuntament no demana cap crèdit als bancs, i per això l’endeutament municipal, any rere any, es va reduint, establint-se actualment en un 12,39 % sobre els seus ingressos corrents, quan el màxim permès legalment és del 110 %.

En l’altra vessant, el pressupost aposta clarament per la despesa social, tant a nivell d’ajuts i subvencions com en les inversions previstes. 

A títol d’exemple, es preveuen les  següents subvencions:
-  A la compra de llibres de text dels nostres nens i nenes amb 11.000’00 €.
-  A totes les entitats del poble i associacions sense ànim de lucre amb 18.000 euros (Casal de l’Avi, El Moll, Club Esportiu Vallmoll, AMPA, Juntes d’Urbanitzacions, ...)
-  Amb la devolució del 100% de l’IBI rústec de les terres conreades amb 4.250 €.
-  Amb més de 70.000 € a les llars d’infants.
-  Altres (Creu Roja, Fundació Esclerosi Múltiple, Centre de Paràlisi “la Muntanyeta”, Càrites, Consultori Mèdic, Ermita del Roser, Premis i Beques d’estudi, etc.).
Pel que fa a les inversions, a part de finalitzar les obres en curs (piscina, pista de pàdel, etc.)  s’ha previst un import de 387.631,90 €, destacant l’enllumenat del Camí del Molí i de part del Camí dels Morts al seu pas per la zona urbana de Pinars, l’arranjament de la zona de la parada de l’autobús a l’Av. Coronel Oller,  la reurbanització dels carrers  Sant Magí, Nord, Barceloneta, Dr. Rius, Sant Sebastià, Mossèn Llop i Ponent, i una nova fase del Castell, en part amb càrrec als fons FEDER.

dimecres, 8 de març del 2017

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI: 9 MARÇ 2017

Convocatòria de la propera sessió plenària, la qual tindrà lloc dijous 9 de març a les 19:00 h. a la Sala de Plens de l'Ajuntament.


divendres, 3 de març del 2017

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Commemoració 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

Corregir la desigualtat és responsabilitat de tothom.
 
#Corregimladesigualtat


dijous, 2 de març del 2017

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2017

Benvolguts veïns,

Us fem arribar el Calendari del contribuent per tal que pugueu planificar els pagaments dels impostos i taxes corresponents al nostre municipi.

Voldria recordar-vos que l’Ajuntament de Vallmoll té establertes un conjunt de bonificacions i exempcions. Aquestes són algunes a les que us podeu acollir, sempre i quan reuniu els requisits establerts:

-         Exempció de vehicles per minusvalidesa.

-         Exempció de vehicles per antiguitat.

-         Exempció de vehicles agrícoles.

-         Bonificació d’IBI per famílies nombroses.

-         Bonificació d’IBI rústica.

-         Ampliació trams Cànon de l’Aigua.

Per tal de poder-vos-en beneficiar, cal que ho sol·liciteu per escrit,  algunes directament a l’Ajuntament, d’altres s’han de tramitar davant altres ens. A les nostres oficines us podem informar al respecte.

El primer interès de l’Ajuntament de Vallmoll quan aplica una bonificació fiscal és la plena utilització per part de tots els contribuents que hi tinguin dret, de manera que esperem les vostres consultes i restem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte.

L’Alcalde,
Josep Lluís Cusidó i Prats

dimecres, 1 de març del 2017

EL MERCAT DELS DIUMENGES

Propera inauguració d'un mercat d'antiguitats, col·leccionisme i de segona mà, d'iniciativa privada, ubicat al l'explanada del restaurant La Bona Cuina, a la Ctra. N-240, km 16,5