dimecres, 20 de desembre del 2017

AGRUPACIÓ TRIBUTS MUNICIPALS

BASE ofereix la possibilitat de fraccionar el pagament en 9 mensualitats (de febrer a octubre) dels tributs municipals en període voluntari, com ara l'IBI, l'Impost de Vehicles, o taxes de venciment periòdic, com ara guals o cementiri. Podeu demanar-ho fins el dia 31 de desembre a les oficines de BASE.
Més informació a les oficines de l'Ajuntament.
dimecres, 13 de desembre del 2017

SERVEI LUDOTECA JORNADA ELECTORAL

Amb motiu de la jornada electoral del dia 21 de desembre, donat que no serà dia escolar lectiu, l'ajuntament us ofereix el servei de Ludoteca Municipal de 9 a 13 hores, per a nens de P3 a 6è, de manera gratuïta.

Per tal de poder oferir un servei òptim, és imprescindible apuntar als nens a aquest servei, a les oficines municipals, abans del dia 19 de desembre.

Si ho necessiteu, i havent un nombre suficient d'alumnes, podeu disposar també del servei de Menjador, al preu de 5,75 €.
 
Rebeu una salutació cordial,

L'Alcalde, Josep Lluís Cusidó i Prats

CONCERT A L'ESGLÉSIA

L'Ajuntament patrocina i us convida a:


ACTIVITATS NADAL 2017

Activitats per a aquest Nadal:

divendres, 8 de desembre del 2017

SUBVENCIÓ JOVES EN PRÀCTIQUES 2017 - GARANTIA JUVENIL

En data 9 de novembre hem rebut resolució d'atorgament de la subvenció d'acord amb la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obria la convocatòria per a l'any 2017 per la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per la quantitat d'11.000 €, corresponents a la realització d'un contracte de treball en pràctiques durant 6 mesos.

En data 30 de novembre s'ha iniciat la contractació d'una Treballadora Social, que realitzarà les següents tasques:

Fase inicial:

  • Diagnosi i anàlisi situació envers la gent gran del poble.
  • Reunions amb avis. Detectar i preparar activitats que fomentin la participació de la tercera edat en els espais municipals i la vida diària del poble.
  • Confecció programació activitats i calendari, amb el consens dels destinataris.
Fase de desenvolupament i avaluació:

  • Iniciar diferents activitats.
  • Millorar la situació anímica i motivació dels usuaris, a través de les activitats dissenyades.
  • Ajudar, fomentar i empoderar-los per a que siguin autònoms en la gestió del Casal de l’Avi.
  • Avaluar les activitats realitzades durant el projecte, l’evolució de les mateixes i dels seus beneficiaris.
  • Realització de la memòria d’activitats i tancament del projecte.