dijous, 31 de març del 2016

BASES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT AGRARI

SUBVENCIÓ 100% IBI RÚSTICA  -  PLE SUPORT A LA PAGESIA


PREINSCRIPCIONS LLARS D'INFANTS MUNICIPALS - CURS 2016/2017

Des del dia 2 al 13 de maig es podran presentar les sol·licituds de preinscripció a les dues llars d'infants municipals: El Niu i L'Espígol.


Lloc de presentació: oficines de l'Ajuntament de Vallmoll (horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.).

A més d'omplir l'imprès que allà us facilitarem, cal que porteu la següent documentació:
      -    DNI dels pares
      -    Llibre de família
      -   Targeta sanitària del nen/a

 
Podeu informar-vos a les llars d'infants sobre funcionament, horaris i preus, demanant cita prèvia amb la directora o trucant per telèfon ( 977 63 79 98).

La preinscripció està regulada per la normativa del departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Calendari:
 
FASES
DATES
Presentació sol·licituds
2 al 13 de maig
Llistes alumnat admès
23 de maig
Presentació reclamacions
24 al 26 de maig
Llistes definitives alumnat admès
3 de juny
Matriculació
6 al 10 de juny
 
 
 

ARTICLE SOBRE L'ESCOLA DE VALLMOLL

Recull de Premsa.

Article publicat al Diari de Tarragona del passat 28 de març:


dimecres, 16 de març del 2016

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2016

Benvolguts veïns,

Us fem arribar el Calendari del contribuent per tal que pugueu planificar els pagaments dels impostos i taxes corresponents al nostre municipi.

Voldria indicar-vos que l’Ajuntament de Vallmoll té establertes un conjunt de bonificacions i exempcions. Aquestes són algunes a les que us podeu acollir, sempre i quan reuniu els requisits establerts:

-         Exempció de vehicles per minusvalidesa.
-         Exempció de vehicles per antiguitat.
-         Exempció de vehicles agrícoles.
-         Bonificació d’IBI per famílies nombroses.
-         Bonificació d’IBI rústica.
-         Ampliació trams Cànon de l’Aigua.

Per tal de poder-vos-en beneficiar, cal que ho sol·liciteu per escrit,  algunes directament a l’Ajuntament, d’altres s’han de tramitar davant altres ens. A les nostres oficines us podem informar al respecte.

El primer interès de l’Ajuntament de Vallmoll quan aplica una bonificació fiscal és la plena utilització per part de tots els contribuents que hi tinguin dret, de manera que esperem les vostres consultes i restem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte.
 
L’Alcalde,  
Josep Lluís Cusidó i Prats
dimarts, 15 de març del 2016

dilluns, 14 de març del 2016

AUTORITZACIONS PER CREMES DE RESTES VEGETALS I BRANCATGE

A partir del 15 de març s’inicia el període de prohibició per fer foc en terreny forestal i els 500 metres que l’envolten. Per realitzar activitats amb risc d’incendi forestal en aquestes zones s’ha de sol·licitar autorització.
 
Per tal de facilitar la tramesa de les autoritzacions per realitzar cremes de restes vegetals i brancatge de caràcter agrícola, s’estableix un servei perquè els ajuntaments puguin lliurar aquests des dels seus consistoris, mitjançant l’Administració Oberta de Catalunya amb l’Extranet de les Administracions de Catalunya (EACAT).
 
Aquest servei ja s’ha utilitzat des de fa uns anys amb resultats molt positius, tenint en compte que l’any passat es van trametre més de 30.000 autoritzacions a moltes comarques de Catalunya.

dimarts, 8 de març del 2016

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI: 10 MARÇ 2016

Convocatòria de la propera sessió plenària, la qual tindrà lloc dijous 10 de març a les 19:30 h. a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
 

dimecres, 2 de març del 2016

POSADA EN SERVEI DEFINITIU DE LA NOVA XARXA D'AIGUA A VALLMOLL PARADÍS

LLUITA CONTRA LA PROCESSIONÀRIA DEL PI

La passada tardor i aquest hivern, amb poc fred i manca de pluges, han ajudat a la proliferació d'aquests insectes.

Aquí us deixem informació amb mesures preventives i sistemes de lluita directa.

Es recomana als propietaris de les finques afectades que apliquin aquestes mesures per tal de reduir-ne la població. Per part de l'Ajuntament ja s'han realitzat les actuacions necessàries pel control d'aquesta plaga en els espais públics municipals.