dimecres, 10 de gener de 2018

DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ DELS LOCALS MUNICIPALS

Els dies 3 i 4 de gener es va realitzar una actuació de desinfecció, desinsectació i desratització dels locals municipals per part de una empresa especialitzada, amb la qual tenim subscrit un contracte de serveis.

El servei de desinfecció es realitza semestralment mitjançant una màquina atomitzadora amb nebulització freda, aplicant un producte líquid desinfectant de contacte, que presenta una gran activitat enfront d’un ampli espectre d'origen infecciós com a Bacteris Gram Positiu, Gram Negatiu i fongs, actiu en un ampli interval de PH i en presència d'àlcalis febles.

El servei de desinsectació es realitza pel control d’insectes arrossegadors, mitjançant un insecticida amb “Pistola-Gel” pel control de paneroles. Aquest insecticida amb molècula única és actiu contra totes les espècies de paneroles i és idoni per als locals municipals, ja que no té pla de seguretat. També s’utilitza pels tractaments una laca insecticida d’ampli espectre, amb un gran efecte de xoc, indicat en el control de tota classe d’insectes arrossegadors.

El servei de desratització es realitza trimestralment i es duu a terme en el clavegueram de la població, solars municipals, sala de màquines de les piscines municipals i locals municipals.

Tots els productes utilitzats per als tractaments son productes ecològics que manquen de termini de seguretat i són respectuosos amb el medi ambient.

Només resta pendent de realitzar aquesta actuació al GIMNÀS MUNICIPAL, la qual es durà a terme divendres  dia  12 de gener,  a partir de  les 18 h. Per tant, NO  ES  PODRÀ UTILITZAR AQUESTA INSTAL·LACIÓ FINS DILLUNS DIA 15.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada