dimarts, 12 de març de 2019

APROVACIÓ PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DELS CALDERS

La Junta de Govern Local va aprovar, dijous dia 7 de març, el projecte de reparcel·lació dels Calders. Aquest document, redactat i presentat a instàncies dels veïns d’aquesta urbanització, és el que s’encarrega de reordenar les parcel·les de l’àmbit per tal que compleixin els requisits que la legislació urbanística imposa, així com de cedir a favor del municipi les zones verdes, vials i espais destinats a equipaments. Igualment, reparteix entre els veïns les despeses que suposarà dur a terme les obres d’urbanització, contemplades en el projecte d’urbanització que ja es va aprovar fa un mes (vials, voreres, enllumenat pendent, etc…).

Ara, aquest document nou i necessari, estarà a informació pública pel termini d’un mes als efectes que els interessats puguin presentar les al·legacions que creguin oportunes. Es pot consultar a les oficines municipals de dilluns a divendres de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada