dimecres, 5 de juny de 2019

Abonades les subvencions per a llibres de text escolar 2018-2019

Abonades les subvencions per a llibres de text escolar 2018-2019. Representa una mitjana de 128 € per família

La Junta de Govern Local de data 9 de maig va acordar aprovar les concessions de subvencions per a adquisició de llibres de text de l'exercici 2018-2019. S'han presentat un total de 109 peticions corresponents a 160 alumnes i l'import global subvencionat ha estat de 13.900 €, la qual cosa representa una mitjana de 128 € per família. Els ajuts van de 25 € per alumne pels casos d'Educació Infantil, fins a 150 € pels estudis de grau universitari. Durant aquests dies s'ha procedit al pagament de la gran majoria de les subvencions esmentades i resten únicament pendents de pagar aquelles sol·licituds que no disposaven de la documentació completa i que, en breu, una vegada esmenat aquest aspecte, es procedirà al seu pagament. La mesura s'emmarca dins de la voluntat del govern municipal de pal·liar, en la mesura del possible, l'important cost que suposa l'inici del curs escolar per a moltes famílies.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada