divendres, 3 de juliol de 2020

Subvenció IBI i IVTM amb motiu de la COVID-19

🔴 SUBVENCIÓ IBI I IVTM AMB MOTIU DE LA COVID-19 🔴

➡️ Documentació que cal presentar per a demanar les subvencions d'IBI urbana i/o l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica:

✅ Presentar la corresponent instància a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Vallmoll.
✅ Fotocòpia del DNI o NIE (ha d'estar en vigor).
✅ Presentar els rebuts de l'IBI i/o de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
✅ Certificat d'afiliat i en situació d'alta en la data de declaració de l'estat d'alarma en qualsevol règim de la Seguretat Social o, si s'escau, en una de les mutualitats substitutòries del RETA.
✅ Certificat d'atur o d'ERTO expedit per l'entitat gestora de les prestacions, acreditant una durada mínima de 30 dies naturals.
✅ Document de titularitat del compte bancari.

👉 Nota 1: Per ser atorgada aquesta subvenció cal estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament i la resta d'administracions.
👉 Nota 2: Aquesta subvenció és incompatible amb d'altres percebudes pel mateix concepte.
👉 Nota 3: Per ser beneficiari d'aquesta subvenció caldrà acreditar l'empadronament a Vallmoll amb anterioritat al 14 de març de 2020 de tots els membres de la unitat familiar.

➡️ Recordeu que el termini per sol·licitar la present subvenció finalitza el dia 20 de desembre de 2020.

👉 L'Ajuntament de Vallmoll sempre al vostre costat.

L'alcalde, Josep Lluís Cusidó i Prats.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada