dilluns, 8 de febrer de 2021

Eleccions 2021

🔴 La seu del Col·legi Electoral estarà situada al CENTRE CULTURAL 🔴
👉 En l'horari habitual de 9:00 h a 20:00 h.

➡️ Es recomana a la ciutadania votar segons la següent distribució de franges d'acord amb la situació sanitària personal:
✅ Els col·lectius de risc votaran preferentment de 09:00 h a 12:00 h.
✅ Els votants no pertanyents als col·lectius de risc o en quarantena votaran preferentment de 12:00 h a 19:00 h.
✅ Els col·lectius de persones en quarantena –contagiats, contactes estrets i sospitosos- votaran durant la darrera hora de la jornada electoral, és a dir, de 19:00 h a 20:00 h.
👉 Es recomana dur el vot preparat de casa, en especial els col·lectius de l'últim torn, a fi i efecte de minimitzar el temps d'estada dins el local electoral així com evitar tocar qualsevol classe de material.

➡️ L'Ajuntament aplicarà totes les mesures de seguretat que estableix el protocol específic per a l'adequació dels col·legis electorals:
✅ Neteja i desinfecció del local electoral:
✅ Es netejarà i desinfectarà l'espai abans del seu ús el dia de la votació.
✅ Es netejarà i desinfectarà l'espai després del tancament d'aquest.
✅ Els lavabos només podran ser utilitzats pels membres de la mesa i altre personal acreditat i es farà la neteja i desinfecció almenys un cop durant el dia de la votació.
✅ Les portes d'accés romandran sempre obertes. També es deixaran les finestres obertes, sempre que sigui possible i evitant els corrents d'aire.

➡️ Accés i sortida del Col·legi electoral:
✅ S'establiran espais d'espera a l'aire lliure.
✅ Només podrà accedir al centre de votació la persona que ha de votar.
✅ En les cues a l'exterior i a l'interior, cal respectar la distància d'1,5 metres i garantir el compliment de l'obligació de l'ús de mascareta.
✅ A l'interior de l'espai de votació, si es divideixen les cues, han d'estar separades per 1,5 metres.
✅ No es permetrà sortir de la fila per recollir paperetes.

➡️ Material de seguretat sanitària:
✅ Gel hidroalcohòlic.
✅ Els membres de les meses disposaran de tot el material que estableix el Protocol abans esmentat, tal com guants d'un sol ús, mascaretes quirúrgiques i, pantalla facial, Equips de protecció individual (EPI), termòmetre i safata perquè l'elector o electora hi dipositi el document d'identificació en el moment de votar.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada