dimarts, 2 de maig de 2023

Autorització ús d'imatges

Jo, pare, mare o tutor/a legal de l'infant inscrit, autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui ésser enregistrada a través de fotografies o gravacions durant la realització de les activitats organitzades i que es puguin utilitzar i publicar a xarxes socials, pàgines web, blocs, publicacions, llibres, revistes, diaris, memòries d’activitats, filmacions i qualsevol altre mitjà audiovisual de comunicació pública que tingui per finalitat donar a conèixer les activitats realitzades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada