dimarts, 5 de febrer de 2013

PLAGA ESCARABAT MORRUT DE LES PALMERES

Un cop més, des de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya, ens informen sobre les actuacions a realitzar contra la plaga de l'escarabat morrut de les palmeres, la qual s'ha propagat intensament aquests darrers anys per tot l'arc mediterrani europeu i africà.

És per aquest motiu que la Unió Europea manté vigents les seves decisions, havent-ne modificat alguna per tal d'adaptar-se a la situació i evolució de la plaga en el territori de la Unió Europea.

D'acord amb la normativa vigent, la persona propietària de palmeres afectades ha de prendre mesures per evitar la propagació de la plaga, sent bàsicament les següents:

     - Fer una vigilància de totes les palmeres, especialment les canàries.

     - Comunicar al Servei de Sanitat Vegetal, mitjançant la bústia electrònica ssv.daam@gencat.cat, les palmeres afectades.

     - Si es detecta una palmera afectada, per tal de salvar-la cal aplicar immediatament tractaments insecticides de xoc, o sanejar la part afectada (generalmente la valona).

      - Si es detecta una palmera atacada que no es vol salvar o es considera irrecuperable, cal extreure i destruir totes les parts afectades de la palmera, o fer tractaments insecticides de xoc per matar les formes vives de la plaga.
 
En els municipis afectats per la plaga és recomanable fer tractaments fitosanitaris a les palmeres per tal d'evitar la propagació d'aquest escarabat i la mort de les palmeres.
 
En la pàgina web www.gencat.cat/agricultura, dintre de l'apartat de Sanitat Vegetal, trobareu àmplia informació sobre mesures de prevenció i lluita contra aquesta plaga.
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada