divendres, 10 de març del 2017

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2017


El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el pressupost per a 2017. El seu import inicial és de 2.570.713 euros. En quant als ingressos, cal destacar que  no s’ha previst cap pujada dels impostos i taxes que paguem els vallmollencs, com ve sent la tònica habitual dels darrers anys, així com que es segueix sense cobrar la taxa per recollida d’escombraries, la qual cosa suposa un estalvi per família d’uns 150 euros anuals.  Tanmateix, tampoc s’acudirà al crèdit per dur a terme cap de les inversions que es preveuen. En aquest sentit, és important remarcar que fa gairebé 20 anys que aquest Ajuntament no demana cap crèdit als bancs, i per això l’endeutament municipal, any rere any, es va reduint, establint-se actualment en un 12,39 % sobre els seus ingressos corrents, quan el màxim permès legalment és del 110 %.

En l’altra vessant, el pressupost aposta clarament per la despesa social, tant a nivell d’ajuts i subvencions com en les inversions previstes. 

A títol d’exemple, es preveuen les  següents subvencions:
-  A la compra de llibres de text dels nostres nens i nenes amb 11.000’00 €.
-  A totes les entitats del poble i associacions sense ànim de lucre amb 18.000 euros (Casal de l’Avi, El Moll, Club Esportiu Vallmoll, AMPA, Juntes d’Urbanitzacions, ...)
-  Amb la devolució del 100% de l’IBI rústec de les terres conreades amb 4.250 €.
-  Amb més de 70.000 € a les llars d’infants.
-  Altres (Creu Roja, Fundació Esclerosi Múltiple, Centre de Paràlisi “la Muntanyeta”, Càrites, Consultori Mèdic, Ermita del Roser, Premis i Beques d’estudi, etc.).
Pel que fa a les inversions, a part de finalitzar les obres en curs (piscina, pista de pàdel, etc.)  s’ha previst un import de 387.631,90 €, destacant l’enllumenat del Camí del Molí i de part del Camí dels Morts al seu pas per la zona urbana de Pinars, l’arranjament de la zona de la parada de l’autobús a l’Av. Coronel Oller,  la reurbanització dels carrers  Sant Magí, Nord, Barceloneta, Dr. Rius, Sant Sebastià, Mossèn Llop i Ponent, i una nova fase del Castell, en part amb càrrec als fons FEDER.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada