dimecres, 22 de març del 2017

PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES)

VALLMOLL FINALITZA LA PRIMERA ETAPA DE REDACCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE

L’Ajuntament de Vallmoll ha finalitzat la primera etapa de l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), que serà l’eina que guiarà al municipi a arribar al 2020 amb un 20% menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte el 2005, complint amb els compromisos adquirits en el marc del Pacte d’Alcaldes.

Aquesta primera etapa ha consistit en realitzar un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle associades als principals sectors d’activitat. L’inventari ha permès detectar els sectors que tenen major impacte a nivell d’emissions, com són el transport i el sector domèstic, causants del 63% i el 20% de les emissions, respectivament.

Per aconseguir la reducció del 20% d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’any 2020, tal i com ens vam comprometre a la firma del Pacte d’alcaldes, l’Ajuntament de Vallmoll portarà a terme diverses accions, tant en l’àmbit municipal com del propi Ajuntament, sobre els sectors d’afectació del PAES con són el terciari, el residencial, el transport i el tractament de residus.

L’Ajuntament ja ha iniciat la segona etapa, on es definirà el Pla d’Acció que ha de permetre assolir els objectius de reducció establerts.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada