dimecres, 21 de març de 2018

L’AJUNTAMENT TANCA L’EXERCICI 2017 AMB DADES MOLT POSITIVES

L’Ajuntament de Vallmoll ha procedit al tancament de l’exercici pressupostari 2017 i n’ha fet públiques les dades. 

En virtut de Decret d’Alcaldia de data 28 de febrer, i després de realitzar les actuacions pertinents, es va aprovar la liquidació de l’exercici 2017, de la qual es desprenen una sèrie de dades que Josep Lluís Cusidó considera “molt positives”. 

Segons l’ Alcalde,  de la liquidació “es constata que continuem pel camí correcte”. I és que les xifres de la liquidació indiquen que la ràtio d’endeutament continua baixant (actualment es troba al 10,64%, quan el màxim permès és del 110%), que el període mig de pagament a proveïdors és de 15 dies i que es tanca l’exercici amb un estalvi net de 690.148 euros, el que representa una ràtio positiva del el 25,53%. Igualment, el romanent de tresoreria per a despeses generals queda establert en 1.780.000 euros i el resultat pressupostari és també positiu per un import de 896.993’43 euros.

Les dades contingudes en el Decret de liquidació han estat verificades i comprovades pel servei d'intervenció del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, qui ha col·laborat amb l’Ajuntament per tal de procedir al tancament de la comptabilitat de l’exercici 2017 i l’obertura de l’exercici 2018.

Cusidó creu que aquesta és la línia que cal seguir, “oferint uns números cada cop més favorables, no augmentant l’endeutament municipal, pagant aviat als proveïdors, i sense que es produeixin pujades impositives. Això és possible perquè darrera hi ha molta feina, tasques del dia a dia que no es veuen, com buscar noves fonts d’ingressos i  portar un control acurat de la despesa”.  

Tanmateix expressa la seva satisfacció pel fet que es poden compaginar aquests excel·lents números amb una bona política de subvencions a entitats i d’inversions, com les recents de la piscina i el castell, i les futures de remodelació de carrers, sense repercutir el seu cost en els veïns ni demanar crèdits. 

Cusidó, per últim, es fixa com a objectiu més immediat fer els possibles per tal que Vallmoll es converteixi en la primera població de l’Alt Camp de més de 1.200 habitants sense endeutament. 

  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada