dimarts, 14 de maig del 2019

L'Ajuntament de Vallmoll assoleix l'endeutament zero

El passat 2 de maig es van exposar al Ple de l'Ajuntament les dades de la liquidació de l'exercici 2018. Les dades que es van donar a conèixer posen de manifest la inexistència de cap mena de deute, ni a curt ni a llarg termini. 

En conseqüència, la ràtio d'endeutament és del 0,00 % i el deute per habitant és igualment de 0,00 euros.  El superàvit de 2018 va ser de 325.030,01 euros, el romanent de tresoreria de 2.281.713,64 euros i els fons a caixa i bancs d' 1.676.403,29 euros. 

La liquidació de 2018 també posa de manifest igualment que el període mig de pagament de l'Ajuntament a proveïdors és de 16 dies. 👌Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada